Chương trình giới thiệu Cộng tác viên

Huế Shop triển khai chương trình giới thiệu cộng tác viên (CTV) như sau:

– Đối với người giới thiệu: Khi CTV giới thiệu thành công CTV mới thông qua mã giới thiệu là mã CTV thì CTV sẽ được tặng thưởng số tiền bằng 20% tổng tiền hoa hồng trong 03 tháng đầu tiên của CTV mới đó. Tiền thưởng sẽ được thanh toán theo tháng từ ngày 5 đến ngày 10 của tháng tiếp theo. (VD: CTV mới có hoa hồng 5tr/tháng thì bạn sẽ nhận được 1tr tiền thưởng trong 03 tháng liên tục)

– Đối với CTV mới được giới thiệu thông qua mã giới thiệu thì sẽ được tặng thêm 10% hoa hồng trong tháng, tiền thưởng này được cộng vào hoa hồng của tuần cuối cùng của tháng.

 

Trân trọng! 

Quảng cáo HueS

Huế Shop
Logo
Reset Password
giỏ hàng