CTV – Hướng dẫn sử dụng
0
CTV – Hướng dẫn toàn bộ quy trình hoạt động
0

1. ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH CTV - Điền thông tin vào phiếu đăng ký tại link: https://hueshop.vn/cong-tac-vien-tiep-thi-lien-ket/ - Admin tiến hành kích hoạt tài ...

0
CTV – Hướng dẫn tạo link giới thiệu (máy tính)
0

- Bước 1: Truy cập giao diện quản lý chung của CTV tại https://hueshop.vn/ctv - Bước 2: Chọn phần Tạo link giới thiệu sẽ hiển thị giao diện như sau: ...

0
CTV – Hướng dẫn Thống kê thu nhập (điện thoại)
0

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản CTV: Truy cập trang chủ hueshop.vn, bấm vào biểu tượng đăng nhập bên dưới màn hình và tiến hành nhập tên, mật khẩu để đăng nhập ...

0
CTV – Hướng dẫn Thống kê thu nhập (máy tính)
0

- Bước1: Đăng nhập tài khoản nhà bán hàng: Truy cập trang chủ hueshop.vn, bấm vào biểu tượng đăng nhập và tiến hành nhập tên, mật khẩu để đăng nhập tài khoản. ...

0
CTV – Hướng dẫn bảng điều khiển chung (máy tính)
0

- Bước1: Đăng nhập tài khoản nhà bán hàng: Truy cập trang chủ hueshop.vn, bấm vào biểu tượng đăng nhập và tiến hành nhập tên, mật khẩu để đăng nhập tài khoản. ...

0
CTV – Hướng dẫn bảng điều khiển chung (điện thoại)
0

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản CTV: Truy cập trang chủ hueshop.vn, bấm vào biểu tượng đăng nhập bên dưới màn hình và tiến hành nhập tên, mật khẩu để đăng nhập ...

0
CTV – Hướng dẫn cài đặt email nhận thông báo khi có đơn hàng thành công (máy tính)
0

- Bước 1: Truy cập giao diện quản lý chung của CTV tại https://hueshop.vn/ctv/ chọn vào Bảng điều khiên chung. - Bước 2: Chọn phần Cài đặt sẽ hiển thị giao ...

0
CTV – Hướng dẫn cài đặt email nhận thông báo khi có đơn hàng thành công (điện thoại)
0

- Bước 1: Truy cập giao diện quản lý chung của CTV tại https://hueshop.vn/ctv/ chọn vào Bảng điều khiên chung. - Bước 2: Chọn phần Cài đặt sẽ hiển thị giao ...

0
CTV – Hướng dẫn tạo link giới thiệu (điện thoại)
0

- Bước 1: Truy cập giao diện quản lý chung của CTV tại https://hueshop.vn/ctv - Bước 2: Chọn phần Tạo link giới thiệu sẽ hiển thị giao diện như sau: ...

Contact Me on Zalo
Huế Shop
Logo
giỏ hàng