CTV – Thông báo
0
Thông báo: V/v cộng tác viên tự mua hàng
0

Hệ thống tiếp thị liên kết trên Huế Shop cho phép CTV tự mua hàng các sản phẩm có tham gia chương trình tiếp thị liên kết trên Huế Shop qua link giới thiệu của ...

0
Chương trình giới thiệu Cộng tác viên
0

Huế Shop triển khai chương trình giới thiệu cộng tác viên (CTV) như sau: - Đối với người giới thiệu: Khi CTV giới thiệu thành công CTV mới thông qua mã giới ...

Huế Shop
Logo
Reset Password
giỏ hàng