Nhà bán hàng – Hướng dẫn quản lý mã giảm giá (máy tính)

– Bước1: Đăng nhập tài khoản nhà bán hàng: Truy cập trang chủ hueshop.vn, bấm vào biểu tượng đăng nhập và tiến hành nhập tên, mật khẩu để đăng nhập tài khoản.

 

– Bước 2: Chọn menu NHÀ BÁN HÀNG để truy cập vào giao diện quản lý của nhà bán hàng và chọn phần Quản lý mã giảm giá

 

– Bước 3: Tại giao diện quản lý mã giảm giá chọn THÊM MÃ GIẢM GIÁ

 

– Bước 4: Xuất hiện giao diện Thêm mã giảm giá

 

  + Mã phiếu giảm giá: điền mã bất kỳ theo ý bạn. Lưu ý: tốt nhất mã không quá 8 ký tự, dễ nhớ, có nghĩa.

  + Mô tả phiếu giảm giá: điền mô tả để giúp bạn dễ quản lý mã hơn.

  + Loại giảm giá: chọn giảm giá cố định (giảm theo số tiền cụ thể) hoặc giảm giá theo %

  + Số lượng phiếu giảm giá: điền mức giảm giá (số tiền cụ thể hoặc % tùy theo chọn loại giảm giá ở trên)

  + Ngày hết hạn: chọn ngày hết hạn của mã giảm giá.

  + Mức chi tối thiểu: điền số tiền tối thiểu cần thanh toán cho mã giảm giá này.

  + Mức chi tối đa: điền số tiền tối đa cần thanh toán cho mã giảm giá này.

  + Sản phẩm: chọn sản phẩm áp dụng mã giảm giá này.

  + Các sản phẩm loại trừ: chọn sản phẩm không áp dụng mã giảm giá này.

  + Giới hạn email: điền email được áp dụng mã giảm giá này.

 

  + Giới hạn sử dụng cho mỗi phiếu giảm giá: điền tổng số lần được phép sử dụng của mã (nếu cần thiết)

  + Giới hạn sử dụng cho x mặt hàng: điền tổng số lượng mua hàng cho 1 sản phẩm được phép sử dụng mã (nếu cần thiết)

  + Giới hạn sử dụng cho mỗi người dùng: điền tổng số lượng mã được phép sử dụng cho mỗi người dùng (nếu cần thiết)

 

Sau khi điền các thông tin cần thiết bấm chọn Thêm mã giảm giá để khởi tạo mã giảm giá mới.

Quảng cáo HueS

Huế Shop
Logo
Reset Password
giỏ hàng