Huế Shop – Biểu phí dịch vụ đăng sản phẩm

Trong trường hợp nhà bán hàng không tự đăng sp/dv lên shop của mình mà muốn Huế Shop đăng thì biểu phí như sau:

– Đối với trường hợp nhà bán hàng đã có sẵn thông tin sp/dv chỉ cần Huế Shop đăng lên shop: 5.000đ/bài

– Đối với trường hợp nhà bán hàng chưa có sẵn thông tin sp/dv cần Huế Shop đăng lên shop: từ 10.000đ/bài đến 30.000đ/bài (tùy vào sp/dv)

Huế Shop
Logo
Reset Password
giỏ hàng