Bánh gạo Haihai Nhật cho bé

Cho bé từ 7 tháng tuổi

Vị rau củ

Vị sữa

60.000 

Đã thêm vào danh sách yêu thíchRemoved from wishlist 0

Đã bán: 0

𝙱𝙰́𝙽𝙷 𝙶𝙰̣𝙾 𝚃𝚄̛𝙾̛𝙸 𝙷𝙰𝙸𝙽𝙷𝙰𝙸𝙽 𝙲𝙷𝙾 𝙱𝙴́ 👶🏼
✔ 𝚋𝚘̂̉ 𝚜𝚞𝚗𝚐 𝚌𝚊𝚗𝚡𝚒 𝚟𝚊̀ 𝚕𝚘̛̣𝚒 𝚔𝚑𝚞𝚊̂̉𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚎́ 𝚝𝚞̛̀ 𝟽 𝚝𝚑𝚊́𝚗𝚐 𝚝𝚞𝚘̂̉𝚒

🥐𝙱𝚊́𝚗𝚑 đ𝚌 𝚕𝚊̀𝚖 𝟷00% 𝚝𝚞̛̀ 𝚐𝚊̣𝚘 𝚚𝚞𝚘̂́𝚌 𝚜𝚊̉𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝙽𝚑𝚊̣̂𝚝 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞̛́𝚊 𝟸𝟽 𝚝𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚙𝚑𝚊̂̀𝚗 𝚐𝚊̂𝚢 𝚍𝚒̣ 𝚞̛́𝚗𝚐, 𝚟𝚊̀ 𝚑𝚘𝚊̀𝚗 𝚝𝚘𝚊̀𝚗 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚕𝚒𝚎̣̂𝚞, 𝚌𝚑𝚊̂́𝚝 𝚝𝚊̣𝚘 𝚖𝚊̀𝚞, 𝚌𝚑𝚊̂́𝚝 𝚋𝚊̉𝚘 𝚚𝚞𝚊̉𝚗 𝚗𝚎̂𝚗 𝚍𝚊𝚝𝚎 𝚗𝚐𝚊̆́𝚗 𝚌𝚑𝚒̉ 𝚟𝚊̀𝚒 𝚝𝚑𝚊́𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚎́ 𝚌𝚊́𝚌 𝚖𝚎̣ 𝚘̛𝚒.

✔ 𝙱𝚊́𝚗𝚑 𝚍𝚊̣𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚍𝚊̀𝚒 𝚛𝚊̂́𝚝 𝚍𝚎̂̃ 𝚌𝚊̂̀𝚖 𝚗𝚊̆́𝚖 𝚟𝚊̀ 𝚟𝚘̂ 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚞̀ 𝚑𝚘̛̣𝚙 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚊́𝚌 𝚋𝚊̣𝚗 đ𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚊̣̂𝚙 𝚊̆𝚗. 𝙷𝚘̛𝚗 𝚗𝚞̛̃𝚊 𝚋𝚊́𝚗𝚑 𝚌𝚘̀𝚗 𝚐𝚒𝚘̀𝚗 𝚝𝚊𝚗 𝚜𝚎̃ 𝚕𝚊̀𝚖 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚊́𝚌 𝚋𝚊̣𝚗 𝚟𝚘̂ 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚒́𝚌𝚑 𝚝𝚑𝚞́ đ𝚘́ 𝚊̣

Kazuo Mart

🏡 76 Trường Chinh – TP Huế
🏡 6/200 Bạch Đằng – TP Huế
⏰ Mở Cửa : 7H – 22H (T2 – CN )
📞0935 400 046 ( Zalo, FB, Viber )
📬 Facebook : Phan Hương Giang
Email : phan.huonggiang1710@gmail.com

Bánh gạo Haihai Nhật cho bé
Bánh gạo Haihai Nhật cho bé
Contact Me on Zalo
Huế Shop
Logo
giỏ hàng