Thông báo: V/v cộng tác viên tự mua hàng

Hệ thống tiếp thị liên kết trên Huế Shop cho phép CTV tự mua hàng các sản phẩm có tham gia chương trình tiếp thị liên kết trên Huế Shop qua link giới thiệu của mình.

CTV vẫn được tính doanh số và hoa hồng như khi có khách hàng mua hàng thành công.

Trân trọng!

Quảng cáo HueS

Huế Shop
Logo
Reset Password
giỏ hàng